ما خیلی چیزا رو می دونیم ولی به باورش نرسیدیم.

همه ما شنیدیم که پیامبر فرمودن فاطمه مادر امت من است. همه اینو می دونیم.

همه هم می دونیم مادر یعنی مهربون ترین آدم دنیا.

مادر یعنی کسی که وقتی حتی با خودش قهر می کنی باز به آغوشش پناه میبری.

مادر یعنی کسی که اگه خلاف کارترین آدم دنیام باشی همه ش جلوی بقیه ازت تعریف می کنه،  طوری که خودتم باورت میشه آدم خوبی هستی.

مادر یعنی گوشت تنم رو شیر می کنم میدم بهت تا گوشت بشه تو تنت. 

مادر یعنی دلشوره

مادر یعنی بی خوابی

مادر یعنی مهر بی نهایت

همه اینا رو می دونیم و می دونیم حضرت زهرا هزار بار از مادر خودمون به ما دلسوزتر و مهربون تره.

ما امشب به معنی واقعی کلمه بی مادر شدیم. یتیم شدیم. بیچاره شدیم.

مادر واقعی ما پر کشید و رفت.

کسی معنی این حرفا رو می فهمه؟

کسی به این باور رسیده؟+وقت زیادی برای نوشتن و ویرایش نذاشتم، ببخشید.

مادر ببخشید.

منبع : یادداشت های یک پسر |مادر مرد از بس که جان ندارد
برچسب ها : مادر ,دونیم ,یعنی ,شدیم ,مادر یعنی ,ببخشید مادر ,مادر یعنیی